JAROSŁAW KLUPŚ                           english     Outside is inside

     Safety

     Praca

     Ławice

     Still on

     Najwspanialsze doświadczenie

     to doświadczenie tajemnicy (III)

     Hommage par Ottomar Anschütz, Lissa

     Najwspanialsze doświadczenie

     to doświadczenie tajemnicy (I)

     Aparat Melquiadesa

     Magia Naturalis

     Autoportret kamery

     Jedna z najniebezpieczniejszych

     dróg na świecie

     Odbicia

     Portrety

     Autotwory


WARSZTATY

KSIĄŻKA

CV2 PRACOWNIA FOTOGRAFII UAP

COMO MAGAZINE


Ponowoczesność, oprócz natychmiastowego tworzenia i bezpośredniej transmisji obrazu, umożliwiła także jego wirtualną kreację. Instalacja „odbicia“ nawiązuje do czasów poprzedzających wynalazek/odkrycie fotografii. Składają się na nią współczesne widoki miast, zrealizowane w pierwszej upowszechnionej technice fotograficznej - dagerotypii, oraz komputerowa projekcja najstarszych zachowanych zdjęć, wykonanych m.in. przez Nicéphore’a Niépce’a, Louisa Daguerre‘a, Williama Talbota i Hippolyte’a Bayarda.

Dagerotypy ustawioine są w taki sposób, by w ich odbiciach pojawiały się projektowane obrazy z przeszłości. Będąc jednocześnie lustrem i reprezentacją, te namacalne obrazy, wraz ze zmianą kąta widzenia tracą swą dosłowność, przenikając się z ikonami początków fotografii. Powołują do życia nowe, efemeryczne widoki. Takie spotkanie różnych epok i mediów, wymusza konfrontację intencji „prefotografów“, ze współczesnym myśleniem o „zdejmowaniu obrazów z natury“.

Dagerotypy 13x18cm, stalowe podpory, ekran i rzutnik cyfrowy, 2005