JAROSŁAW KLUPŚ                           english     Outside is inside

     Safety

     Praca

     Ławice

     Still on

     Najwspanialsze doświadczenie

     to doświadczenie tajemnicy (III)

     Hommage par Ottomar Anschütz, Lissa

     Najwspanialsze doświadczenie

     to doświadczenie tajemnicy (I)

     Aparat Melquiadesa

     Magia Naturalis

     Autoportret kamery

    Jedna z najniebezpieczniejszych

     dróg na świecie

     Odbicia

     Portrety

     Autotwory


WARSZTATY

KSIĄŻKA

CV2 PRACOWNIA FOTOGRAFII UAP

COMO MAGAZINE“Aparat Melquiadesa” to wyprawia w obszary podmiejskie,

w poszukiwaniu szczególnie ważnych dla lokalnej społeczności miejsc, zwykle trudno dostępnych dla przybyszy "z zewnątrz". Stały się one sceną dla inscenizowanych, wieloznacznych sytuacji, inspirowanych m.in. XIX-wiecznymi fotografiami widoków miejskich i najstarszych ujęć dokumentujących życie zbiorowości. Przedziwny dualizm, pozorowanych relacji w przestrzeni społecznej, silnie związany jest z rozwojem medium fotografii, wiążącym się niegdyś z poczuciem odkrywania nowej rzeczywistości wizualnej, de facto będącej często wynikiem kreacji fotografa-przybysza. Moim celem było uzyskanie podobnej atmosfery, gdzie pozornie naturalne rozmieszczenie postaci jest wyreżyserowaną, niemal teatralną inscenizacją.

Bez wątpienia jest to także praca o niezwykłym narzędziu, widzącym odmiennym od ludzkiego okiem, praca ściśle związana z doświadczeniem czegoś dla fotografii pierwotnego, a zarazem teraźniejszego - bo dagerotypia staje się dziś jedną ze współczesnych form obrazowania.

Dagerotypy 20x25cm i 10x12,5cm, owalny blat, mechanizm obrotowy, 2011